متخصص ارتوپدی دکتربابک پورعباس تحویلداری


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07136121000
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان شهید چمران
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:814 بار
متخصص ارتوپدی دکتربابک پورعباس تحویلداری

- متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی های ستون فقرات - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکتربابک پورعباس تحویلداری چند ستاره می دهید؟