متخصص ارتوپدی دکترامیدرضا مومن زاده


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07136246093
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی بیمارستان نمازی
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:441 بار
متخصص ارتوپدی دکترامیدرضا مومن زاده

- متخصص ارتوپدی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترامیدرضا مومن زاده چند ستاره می دهید؟