متخصص ارتوپدی دکتراحمدانصاف داران


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132356550
محل:شیراز، زند
آدرس:پوستچی روبروی شیرینی گلها ساختمان شماره 15 طبقه همکف
مشاهده:374 بار
متخصص ارتوپدی دکتراحمدانصاف داران

- متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو - آرتروسکپی و آرتروپلاستی - جراحی استخوان و مفاصل - ساعت کار 15 الی 19:30

به متخصص ارتوپدی دکتراحمدانصاف داران چند ستاره می دهید؟