متخصص ارتوپدی دکترحمیدنمازی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07136240101
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان شهیدچمران
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:519 بار
متخصص ارتوپدی دکترحمیدنمازی

- متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی های دست و اعصاب محیطی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص ارتوپدی دکترحمیدنمازی چند ستاره می دهید؟