روانپزشکی دکترنسرین دانش شهرکی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132304568
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی سینا طبقه سوم
مشاهده:219 بار
روانپزشکی دکترنسرین دانش شهرکی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترنسرین دانش شهرکی چند ستاره می دهید؟