متخصص مغز و اعصاب دکترناهید اشجع زاده


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132317049
محل:شیراز، زند
آدرس:اردیبهشت جنب آزمایشگاه دکتر دانشبد
مشاهده:1153 بار
متخصص مغز و اعصاب دکترناهید اشجع زاده

- متخصص مغز و اعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص مغز و اعصاب دکترناهید اشجع زاده چند ستاره می دهید؟