متخصص جراحی مغز واعصاب دکترموسی تقی پوربی بالان


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132358121
محل:شیراز، زند
آدرس:چهارراه هدایت
مشاهده:1179 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترموسی تقی پوربی بالان

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترموسی تقی پوربی بالان چند ستاره می دهید؟