متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمهرداداسماعیلی


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132274861
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان ارم طبقه دوم
مشاهده:647 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمهرداداسماعیلی

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمهرداداسماعیلی چند ستاره می دهید؟