متخصص مغز و اعصاب دکترمریم پورصادق


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132127005
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه امام رضا( ع )
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:814 بار
متخصص مغز و اعصاب دکترمریم پورصادق

- متخصص مغز و اعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص مغز و اعصاب دکترمریم پورصادق چند ستاره می دهید؟