متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمحمدعلی ایزدفر


گروه: اعصاب
شماره تماس:07136230602
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان شهیدچمران
مشاهده:948 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمحمدعلی ایزدفر

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترمحمدعلی ایزدفر چند ستاره می دهید؟