روانپزشکی دکترمحمدتقی علیجانی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132340209
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:حدفاصل سه راه انوری و چهارراه خیرات درمانگاه اعتماد کسائیان
مشاهده:686 بار
روانپزشکی دکترمحمدتقی علیجانی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به روانپزشکی دکترمحمدتقی علیجانی چند ستاره می دهید؟