متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلیرضازارعی زاده


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132222363
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:بیمارستان کوثر
مشاهده:490 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلیرضازارعی زاده

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلیرضازارعی زاده چند ستاره می دهید؟