متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلی حق نگهدار


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132332545
محل:شیراز، زند
آدرس:باغشاه روبروی مسجدامام حسین (ع) ساختمان نارنجی طبقه سوم
مشاهده:2739 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلی حق نگهدار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلی حق نگهدار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلی حق نگهدار

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعلی حق نگهدار چند ستاره می دهید؟