متخصص مغز و اعصاب دکترعلی اکبر اسدی پویا


گروه: اعصاب
شماره تماس:07136121000
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه مطهری بخش نورولوژی
مشاهده:1933 بار
متخصص مغز و اعصاب دکترعلی اکبر اسدی پویا

- متخصص مغز و اعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص مغز و اعصاب دکترعلی اکبر اسدی پویا چند ستاره می دهید؟