متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعزیزاله عباسی هفشجانی


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132306863
محل:شیراز، پارامونت
آدرس:پارامونت کوچه نصیریه
مشاهده:338 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعزیزاله عباسی هفشجانی

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکترعزیزاله عباسی هفشجانی چند ستاره می دهید؟