متخصص مغز و اعصاب دکترعبدالحمید شریعت


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132318060
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل 20متری سینماسعدی و فلسطین ساختمان مهرطبقه اول
مشاهده:386 بار
متخصص مغز و اعصاب دکترعبدالحمید شریعت

- متخصص مغز و اعصاب - ساعت کار روزهای شنبه یک شنبه و دوشنبه 13:30 الی 20

به متخصص مغز و اعصاب دکترعبدالحمید شریعت چند ستاره می دهید؟