متخصص جراحی مغز واعصاب دکتربیژن ضیائیان


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132351087
محل:شیراز، زند
آدرس:بیمارستان دکترشهیدفقیهی
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:510 بار
متخصص جراحی مغز واعصاب دکتربیژن ضیائیان

- متخصص جراحی مغز واعصاب - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراحی مغز واعصاب دکتربیژن ضیائیان چند ستاره می دهید؟