بیمارستان اعصاب و روان شیراز


گروه: اعصاب
شماره تماس:07132229501
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:باجگاه کیلومتر 16 شیراز مرودشت
مشاهده:785 بار
بیمارستان اعصاب و روان شیراز

- متخصص مغز و اعصاب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به بیمارستان اعصاب و روان شیراز چند ستاره می دهید؟