کلینیک بینایی سنجی و موسسه عینک روشنا


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132353287
محل:شیراز، زند
آدرس:20 متری سینما سعدی روبروی کوچه 6 جنب بیمه دانا
مشاهده:927 بار
کلینیک بینایی سنجی و موسسه عینک روشنا

- تعیین نمره عینک با دو روش اتورفرکتومتری و رتینوسکوپی - تجویز انواع لنزهای طبی و رنگی - درمان تنبلی چشم - درمان انحرافات غیر فلجی چشم - درمان سردرد های چشمی - اندازه گیری و پایش فشارچشم بادستگاه پیشرفته تونومتری non contact - مشاوره پیش از جراحی عیوب انکساری - تجویز عینک های ویژه کار با کامپیوتر - تجویز عینک های ورزشی - معاینه ویزه تجویز عینک های آفتابی و طبی آفتابی - ارائه انواع فریم های طبی و آفتابی - ساخت عینک مطابق استاندارد های بین المللی - ساعت کار 9:30 الی 13:30 - 16:30 الی 20:30

به کلینیک بینایی سنجی و موسسه عینک روشنا چند ستاره می دهید؟