کلینیک بینایی سنجی و اپتومتریست جمال حیدری


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132226864
شماره همراه:09173150441
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:میدان ولیعصر ابتدای پیرنیا طبقه فوقانی پیتزا آریا
مشاهده:513 بار
کلینیک بینایی سنجی و اپتومتریست جمال حیدری

- تجویز عینک و لنز (طبی و رنگی) - درمان تنبلی چشم در کودکان - تجویز وسایل کمک بینایی ویژه کم بینایان - ساخت عینک طبی با استانداردهای علمی - ساعت کار 9 الی 11:30 - 18 الی 20:30

به کلینیک بینایی سنجی و اپتومتریست جمال حیدری چند ستاره می دهید؟