متخصص چشم دکتر علیرضا آستانه


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132356434
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی بیمارستان شهید فقیهی جنب داروخانه دکتر فیروزی ساختمان هانیه طبقه 2
مشاهده:935 بار
متخصص چشم دکتر علیرضا آستانه

- متخصص چشم - ساعت کار 8 الی 14

به متخصص چشم دکتر علیرضا آستانه چند ستاره می دهید؟