متخصص چشم دکتر عباس عطارزاده جوزدانی


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:07132319095
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان اردیبهشت حدفاصل خیابان باغشاه و 20 متری کلینیک نور طبقه 4
مشاهده:1455 بار
متخصص چشم دکتر عباس عطارزاده جوزدانی

- متخصص چشم - ساعت کار 8 الی 14

در مورد متخصص چشم دکتر عباس عطارزاده جوزدانی چی میگن؟

Ramin ( 1 ستاره )
به متخصص چشم دکتر عباس عطارزاده جوزدانی چند ستاره می دهید؟