کلینیک بینایی سنجی


گروه: چشم پزشکی
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09375786613
محل:شیراز، صدرا فاز یک
آدرس:صدرا فاز یک چهار راه فردوسی درمانگاه علی بن ابیطالب
مشاهده:322 بار
کلینیک بینایی سنجی

- متخصص چشم - متخصص بینایی سنجی - متخصص شنوایی سنجی - متخصص گفتار درمانی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به کلینیک بینایی سنجی چند ستاره می دهید؟