متخصص زنان دکترفرح ساعی زاده


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132343519
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی ساختمان آریا طبقه 2
مشاهده:181 بار
متخصص زنان دکترفرح ساعی زاده

- متخصص زنان - جراح زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص زنان دکترفرح ساعی زاده چند ستاره می دهید؟