متخصص زنان دکترفتانه شوشتریان


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132308997
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند خیابان خیام جنب داروخانه آریا
مشاهده:177 بار
متخصص زنان دکترفتانه شوشتریان

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترفتانه شوشتریان چند ستاره می دهید؟