متخصص زنان دکترفتانه افتخار


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132300644
محل:شیراز، قدوسی غربی
آدرس:ابتدای خیابان از طرف میدان مطهری، پلاک10
مشاهده:113 بار
متخصص زنان دکترفتانه افتخار
متخصص زنان دکترفتانه افتخار

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترفتانه افتخار چند ستاره می دهید؟