متخصص زنان دکترفاطمه مجدی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132318253
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری کوچه شهیدعبائیان مجتمع نشاط طبقه چهارم
مشاهده:175 بار
متخصص زنان دکترفاطمه مجدی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترفاطمه مجدی چند ستاره می دهید؟