متخصص زنان دکترفاطمه (شهلا)رضوی زاده


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132336622
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی روبروی هنرستان
مشاهده:145 بار
متخصص زنان دکترفاطمه (شهلا)رضوی زاده

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترفاطمه (شهلا)رضوی زاده چند ستاره می دهید؟