متخصص زنان دکترشیرین شفقت دهکردی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132360272
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس کوچه 47 ساختمان طلایه
مشاهده:83 بار
متخصص زنان دکترشیرین شفقت دهکردی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترشیرین شفقت دهکردی چند ستاره می دهید؟