متخصص زنان دکترپروانه محسن زاده


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132323209
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:باسکول نادر بیمارستان شوشتری
مشاهده:170 بار

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترپروانه محسن زاده چند ستاره می دهید؟