کلینیک تخصصی شماره 1 دانشکده دامپزشکی


گروه: دامپزشکی
شماره تماس:07132286950
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:کيلومتر 12 جاده شيراز-اصفهان منطقه باجگاه دانشكده دامپزشكی
مشاهده:1174 بار
کلینیک تخصصی شماره 1 دانشکده دامپزشکی

- دامپزشکی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به کلینیک تخصصی شماره 1 دانشکده دامپزشکی چند ستاره می دهید؟