درمانگاه دولتی بوستان و مرکز بهداشت


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07136221900
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان خیابان صبا درمانگاه بوستان
مشاهده:6333 بار
درمانگاه دولتی بوستان و مرکز بهداشت
درمانگاه دولتی بوستان و مرکز بهداشت

- ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به درمانگاه دولتی بوستان و مرکز بهداشت چند ستاره می دهید؟