کلینیک رادیولوژی دکترمحمدمهدی آراسته


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132330101
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل 20متری سینماسعدی و ساختمان زند طبقه اول
مشاهده:3603 بار
کلینیک رادیولوژی دکترمحمدمهدی آراسته

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترمحمدمهدی آراسته چند ستاره می دهید؟