کلینیک دندانپزشکی پریسا مومنی


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07136231290
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد روبروی مسجد دستغیب ساختمان رها طبقه 3 واحد 3
مشاهده:1021 بار
کلینیک دندانپزشکی پریسا مومنی
کلینیک دندانپزشکی پریسا مومنی

- کشیدن دندان - پروتز - عصب کشی - جرم گیری - ترمیم - ساعت کار هر روز صبح : 8:45 الی 12 / روزهای دوشنبه و چهارشنبه : 9 الی 20 یکسره

به کلینیک دندانپزشکی پریسا مومنی چند ستاره می دهید؟