آوا بستنی


گروه: بستنی
شماره تماس:07137399383
شماره همراه:09177185956
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:خیابان آستانه جنب اتوگالری جهان دیده
مشاهده:1214 بار
آوا بستنی

- انواع فالوده دندان شکن شیرازی - انواع بستنی سنتی - ساعت کار 7:30 الی 22 یکسره

به آوا بستنی چند ستاره می دهید؟