کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت


گروه: فیزیوتراپی
شماره تماس:07136476680
محل:شیراز، بعثت
آدرس:بلوار بعثت حدفاصل چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی روبروی بانک صادرات
مشاهده:1900 بار
کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت
کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت

- فیزیوتراپی - آب درمانی - ساعت کار 9 الی 14 - 17 الی 21

به کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت چند ستاره می دهید؟