نمایشگاه میله


گروه: کابینت و سیستمهای آشپزخانه
شماره تماس:07138318383
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:خیابان زرهی خیابان باغ حوض، نبش کوچه شماره 3
مشاهده:1768 بار
نمایشگاه میله
نمایشگاه میله

نمایندگی کابینت و لوازم خانگی برتر آلمان در شیراز با انتخاب آشپزخانه های میله (Miele) اشتیاق برای بیشتر لذت بردن از زندگی را تجربه کنید. ساعت کار : 9 الی 13 - 17 الی 20 لذت زندگی مدرن ، با بهترین های دنیا شماره تماس : 8318384 - 8318385 فکس : 8318382 0713

نمایندگی

کابینت و لوازم خانگی برتر آلمان در شیراز
به نمایشگاه میله چند ستاره می دهید؟