دوزندگی و منسوجات مد روز


گروه: لباس عروس، خیاطی و مزون
شماره تماس:07137274126
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار آزادگان خیابان لادن شرقی
مشاهده:848 بار
دوزندگی و منسوجات مد روز

- دوخت انواع لباس - ساعت کار 9 الی 14 - 17 الی 21

به دوزندگی و منسوجات مد روز چند ستاره می دهید؟