شرکت تولیدی پوشاک صفایی


گروه: خدمات بازرگانی و تجاری
شماره تماس:07132224579
شماره همراه:09173119755
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان دهنادی تولیدی صفایی
مشاهده:919 بار
شرکت تولیدی پوشاک صفایی

- تولید لباس های بیمارستانی - تولید لباس های اداری - تولید لباس های کارگاهی - ساعت کار 7:30 الی 12:30 / 16 الی 20:30

به شرکت تولیدی پوشاک صفایی چند ستاره می دهید؟