اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07132231961
محل:شیراز، فردوسی
آدرس:خیابان فردوسی کوچه قهرمانی جنب باربری صادقی انتهای کوچه7
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1667 بار
اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز
اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز

رسته های تحت پوشش اتحادیه 1-تهيه و فروش انواع شيرينجا ت 2-نبات ريز 3-حلوا ساز و عصار 4-تهيه و فروش نان شيريني و يوخه شماره تماس: 071-32224128 پست الکترونیکیinfo@ghanadanshiraz.ir

نمایندگی

اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز
به اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

برچسب ها